จังหวัดเชียงใหม่บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ 99 รูป เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดโครงการดังกล่าวขึ้น มีผู้บรรพชาอุปสมบทจำนวน 99 คน เป็นข้าราชการ ประชาชนทุกสาขาอาชีพ ระยะเวลาในการอุปสมบท 15 วัน คือระหว่างวันที่ 1-15 มิถุนายน 2549 โดยพระสงฆ์ที่บรรพชาทั้งหมดผ่านการฝึกอบรมเบื้องต้นจากคณะสงฆ์เรียบร้อยแล้ว โดยในวันนี้ได้ประกอบพิธีเปิดโครงการ พิธีปลงผมนาค พิธีขอขมาลาอุปสมบทและพิธีบายศรีสู่ขวัญ โดยมีพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่ประกอบด้วยเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รองเจ้าคณะจังหวัด ร่วมเป็นพระอุปัชฌาย์ หลังจากอุปสมบทแล้วพระใหม่ทั้ง 99 รูปจะเดินทางไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดร่ำเปิง (ตโปทาราม) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 15 วัน โดยจะลาลิกขาในวันที่ 16 มิถุนายน 2549 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
 
, อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่