เชียงใหม่คาดการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้แข่งขันรุนแรงกว่าปี 2550 จับตาโซนเหนือและโซนใต้ เตือนวิทยุชุมชนระวังนำผู้สมัครโดนใบแดง

  
    ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่คาดการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้การแข่งขันจะรุนแรงกว่าการเลือกตั้งปี 2550 มาก จับตาพื้นที่โซนเหนือและโซนใต้ เตือนวิทยุชุมชนออกอากาศเชียร์ผิดทั้งนายสถานีและผู้สมัคร
ดร.สุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ผู้สมัครรับเลือกตั้งแต่ละคนจะสามารถใช้เงินหาเสียงได้ไม่เกินคนละ 1 ล้าน 5 แสนบาท รวมทั้งการตั้งเวทีปราศรัย การออกอากาศหาเสียงซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะจัดให้อย่างเท่าเทียมเท่านั้น ในส่วนของผู้สมัครนั้นไม่สามารถเช่าสถานีวิทยุหรือโทรทัศน์หาเสียงได้ กรณีมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊คหรือเว็บไซต์ต่าง ๆ ต้องนำมารวมเป็นค่าใช้จ่ายในการโฆษณาด้วยโดยจะต้องนำมาแสดงหลังเลือกตั้งแล้วเสร็จทุกรายการมิฉะนั้นจะถือว่ายื่นค่าใช้จ่ายไม่ครบถ้วน ขณะที่สื่อวิทยุชุมชนหากจะนำผู้สมัครคนใดคนหนึ่งไปออกอากาศเชียร์เป็นการเฉพาะไม่สามารถกระทำได้ หากพบผู้สมัครมีส่วนร่วมด้วยก็จะผิดกฎหมายเลือกตั้งและนำไปสู่การพิจารณาให้ใบเหลืองใบแดงได้ กรณีที่วิทยุชุมชนอยากช่วยประชาสัมพันธ์ก็สามารถติดต่อขอรับเทปที่ กกต.ไปออกอากาศได้ แต่ต้องจัดสรรเวลาให้อย่างเท่าเทียมทุกคนทุกพรรค ทั้งนี้จากการประเมินคาดว่าการแข่งขันครั้งนี้จะรุนแรงกว่าปี 2550 โดยคาดการณ์บางเขตน่าจะแข่งขันมากกว่าเขตอื่นประมาณสองเขตจากสิบเขตเลือกตั้งทั้งโซนเหนือและโซนใต้ ทั้งนี้ดูจากเจ้าของพื้นที่เดิมที่จะไม่ยอมเสียพื้นที่และคู่แข่งใหม่ที่ต้องการได้รับเลือกตั้ง ขณะนี้ กกต.เชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สืบสวนหาข่าวทุกตำบล และตำบลที่มีการแข่งขันสูงได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่อย่างน้อยสามคน
ในวันที่ 26 พฤษภาคม นี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จะประชุม กกต.เขต และผู้บริหารหรือตัวแทนมหาวิทยาลัย 10 แห่งในเชียงใหม่ ขณะเดียวกันวันที่ 29 พฤษภาคม 2554 จะเชิญผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมุห์บัญชี และผู้รับผิดชอบด้านการเงินมาทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ วิธีการหาเสียง และงบประมาณที่ใช้หาเสียง ซึ่งล่าสุดมีการร้องเรียนเรื่องทำลายป้ายหาเสียงซึ่งผู้ทำลายหากถูกจับได้จะต้องโทษอาญา
 
24 พฤษภาคม 2554 , 18:18 น. , อ่าน 1225  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท-คริสตี้ สวท.เชียงใหม่