ผู้สมัครจากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 9 คน รวมตัวยื่นหลักฐานสมัคร สส.เชียงใหม่ช่วงบ่าย

  
    ผู้สมัครจากพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 9 คน รวมตัวยื่นหลักฐานสมัคร สส.เชียงใหม่ช่วงบ่าย คาดการณ์ภาคเหนือได้ที่นั่ง 6-7 ที่นั่ง
นายปิยชนก ลิมประพันธ์ ผู้สมัครระบบบัญชีรายชื่อพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน ประธานสาขาภาคเหนือ นำผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทางพรรคส่งลงแข่งขัน 9 เขต ยกเว้นเขต 10 โดยนายปิยชนกกล่าวว่า ในส่วนของภาคเหนือนั้นคาดหวังที่จังหวัดนครสวรรค์ 3 เขต สุโขทัย 1 เขต และอุตรดิตถ์ 1 เขต ขณะเดียวกันยังตั้งความหวังที่จังหวัดลำพูนเขต 1 และจังหวัดเชียงรายเขต 2 และแพร่ เนื่องจากเป็น ส.ส.เก่า สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งคนรุ่นใหม่ลงสมัครทั้งหมด เพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชน แม้ไม่ได้คาดหวังมากนักแต่ก็สู้เต็มที่ ทั้งนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ต้องอาศัย 3 ฝ่ายคือคณะกรรมการการเลือกตั้งที่คุมกฎ สื่อมวลชนที่จะต้องรายงานความจริงและประชาชนที่จะสามารถคิดและตัดสินใจเลือกคนดี ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ โดยนโยบายของพรรค ชูเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ สุขภาพ และกีฬา
สำหรับพรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินส่งผู้สมัคร 9 คนประกอบด้วย เขต 1 นาย เจริญฤทธิ์ รักษ์เจริญ เขต 2 นางสิริกร ทัพทอง เขต 3 นางสาวอภิญญา กันทิยะ เขต4 นางสาวธีรนันท์ ชูวีระ เขต 5 นายกุลฉัตร ฉัตรตระกูล ณ อยุธยา เขต 6 นายสัญญะพงศ์ ชะเอม เขต 7 นายศุพชัย ดาราวิไล เขต 8 นางหัทยา พลภัทรพิจารณ์ และเขต 9 นายอิทธิพล มณีวรรณ
 
24 พฤษภาคม 2554 , 18:35 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท-คริสตี้ สวท.เชียงใหม่