ผู้สมัครพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจชนะการเลือกตั้งในพื้นที่

  
    ผู้สมัครพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ มั่นใจชนะการเลือกตั้ง ชูประเด็นปากท้อง เข้าใจปัญหาเกษตรกรระดับรากหญ้า เน้นหาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน
นาย สิธัญ วงศ์ปั๋น ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย กล่าวภายหลังยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เขต 4 ว่า มีความมั่นใจว่าตนเองจะสามารถนำพาชัยชนะกลับมาให้ชาวนา เนื่องจากตนมีความใกล้ชิดกับเกษตรกรเป็นอย่างดี โดยเห็นว่าเกษตรกรถูกเอารัดเอาเปรียบมา 79 ปี ประสบปัญหาความยากจน หนี้สิน ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติมานาน จึงได้รวมกลุ่มกันกำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้ชาวนา โดยมั่นใจว่าแม้ตนจะมาจากพรรคเล็ก แต่ก็จะลงพื้นที่หาเสียงแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อพบปะ ชี้แจงนโยบายการทำงาน ซึ่งเชื่อว่าชาวบ้านระดับรากหญ้าจะเข้าใจ ให้สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งการลงพื้นที่หาเสียงคงจะไม่มีทุนในการประชาสัมพันธ์ป้ายโฆษณาหาเสียงหรือรถแห่เหมือนพรรคใหญ่ แต่จะใช้วิธีการเข้าถึงประชาชนแทน
สำหรับการมาสมัครของพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย สร้างสีสันเป็นอย่างมาก เมื่อผู้สมัครพกกระปุกออมสินมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจนับเป็นเงินเหรียญทั้งหมดประมาณ 5 พันบาท โดยนายสิธัญกล่าวว่าเป็นเงินที่ชาวนาได้รวบรวมเพื่อมาให้ตนเป็นค่าสมัคร ซึ่งพื้นที่ เขต 4 จังหวัดเชียงใหม่นั้นครอบคลุมพื้นที่อำเภอสันทราย อำเภอพร้าว และอำเภอแม่แตงเฉพาะตำบลแม่หอพระ มีผู้มีสิทธิจำนวนกว่า 170,000 คน มีคู่แข่งสำคัญคือ อดีต สส.เก่าในพื้นที่ นายวิทยา ทรงคำ จากพรรคเพื่อไทย นายโสภณ โกชุม พรรคประชาธิปัตย์และนายสุจิตร ณ วิชัย จากพรรครวมใจไทยชาติพัฒนา ซึ่งสามคนหลังยังไม่ได้สมัคร แต่มีการวางตัวไว้เบื้องต้นแล้ว
 
24 พฤษภาคม 2554 , 18:38 น. , อ่าน 1226  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชมพูนุท-คริสตี้ สวท.เชียงใหม่