สภากาชาดไทย เตรียมจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ ขณะที่สำนักงานกาชาดภาคที่ 10 เชียงใหม่ จะจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่องพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย

  
     สภากาชาดไทย เตรียมการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย โดยพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยจะนำเสนอในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต (Living Museum) เช่นเดียวกับพิพิธภัณฑ์สภากาชาดสากล ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตามพระราชประสงค์ขององค์อุปนายิกาฯ นางอรนัดดา ตันติพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สำนักงานกาชาดภาคทั้ง 12 ภาค รับผิดชอบจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เรื่อง พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย หมุนเวียนในแต่ละภาคทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานกาชาดภาค 10 กำหนดจัดนิทรรศการดังกล่าวในเดือนมิถุนายน 2549 จากนั้น เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ลำปาง พะเยา เชียงราย และแม่ฮ่องสอน จะหมุนเวียนรับไปดำเนินการต่อ ๆ กันไป นอกจากนิทรรศการเคลื่อนที่แล้ว จะมีการรณรงค์หารายได้สำหรับก่อสร้างพิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทยฯ ด้วย เพื่อสนองพระราชดำริขององค์อุปนายิกาฯ รูปแบบกิจกรรมการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย ประกอบด้วย การเล่นเกมส์ทายปัญหา วอล์คแรลลี่ ประกวดข้อเขียน วาดภาพ กิจกรรมบันเทิง การจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การรับบริจาคโลหิต โดยจะมีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในรายการมองเมืองเหนือ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 เชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2549 เวลา 08.00-09.00 น.
 
, อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่