ประชาชนเพียง 5 แสนคนเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เป็นเจ้าของเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อนำรายได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวน 60 ล้านบาท

  
     นายจาดุร อภิชาตบุตร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักงานปลัดสำนักงานนายกรัฐมนตรี ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้เผยแพร่ตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีโครงการจัดทำเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อจัดจำหน่ายให้แก่ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี โดยจะนำรายได้ทั้งหมดทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศล ตามอัธยาศัย โดยการผลิตเข็มที่ระลึกนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผลิตจำนวน 5 แสนชิ้น จำหน่ายในราคาเข็มละ 260 บาท โดยเข็มที่ระลึกดังกล่าวสามารถสื่อความหมายของตราสัญลักษณ์ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีขั้นตอนการผลิตที่ประณีต พิถีพิถัน แต่ละเข็มประดับด้วยคริสตัลของ ชวารอฟสกี นำเข้าจากประเทศออสเตรเลีย จำนวน 22 เม็ด ตัวเข็มนั้นใช้กับเครื่องประดับอัญมณีราคาสูง สามารถกลัดบนเสื้อผ้าได้โดยไม่ทำให้เสื้อผ้าเป็นรอย สามารถประดับได้ทุกโอกาส ผู้สนใจสามารถสั่งจองเข็มกลัดที่ระลึกเนื่องในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ได้ที่ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด อีกทั้งหน่วยงานภาครัฐทุกกระทรวงและองค์กรอิสระเกือบ 70 หน่วยงาน และสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
 
, อ่าน 1271  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่