จังหวัดเชียงใหม่เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2549

  
    หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกันจัดงานวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้เกิดเครือข่ายการทำงานและสร้างกระแสการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี 2549 ซึ่งสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 ร่วมกับศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคเหนือ และเครือข่าย 49 องค์กรจากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนจัดขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภายใต้คำขวัญว่า อย่าทำให้แผ่นดินกลายเป็นทะเลทราย ทั้งนี้เนื่องจากต่างก็ตระหนักว่าสภาวะภูมิอากาศของโลกกำลังแปรเปลี่ยนไป เกิดการขาดความสมดุลทางระบบนิเวศน์ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ทั้งมนุษย์ สัตว์และพืชบนโลกทั้งหมด
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเยี่ยมชมฐานเรียนรู้ต่าง ๆ ของศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริภาคเหนือ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และด้านสิ่งแวดล้อม จุดศึกษาดูนก การแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2549 นี้
 
, อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม