เปิดนิทรรศการ 60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาฯ เทิดไท้ ที่ห้วยฮ่องไคร้

  
    สำนักงาน กปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 ศูนย์ จัดแสดงนิทรรศการ 60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาฯ เทิดไท้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงานแสดงนิทรรศการ 60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาฯ เทิดไท้ ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หรือ สำนักงาน กปร.ร่วมกับศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาทั้ง 6 ศูนย์จัดขึ้น โดยแต่ละศูนย์ศึกษาจะนำผลสำเร็จมาจัดแสดงและเผยแพร่ ภายใต้การจำลองสภาพการดำเนินงานในลักษณะนิทรรศการมีชีวิต ให้ประชาชนที่เข้าชมสามารถทำความเข้าใจถึงปัญหา ที่มาของปัญหา แนวทางแก้ไขตามแนวพระราชดำริ และผลการดำเนินงาน
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีกล่าวในการเปิดงานตอนหนึ่งว่า การจัดนิทรรศการดังกล่าว นอกจากเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็นแหล่งความรู้ที่ประชาชนจะได้นำไปปรับใช้ได้เป็นอย่างดี
การจัดนิทรรศการ 60 ปีครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาฯ เทิดไท้ กำหนดจัดแสดงบนพื้นที่กว่า 8,000 ไร่ ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 17 มิถุนายน 2549 ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าชมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมทั้งการบริการรถรับส่งสำหรับชมภายในงานอย่างทั่วถึงด้วย
 
, อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม