เปิดนิทรรศการภาพถ่าย เชียงใหม่ใต้ร่มพระบารมี 60 ปีแห่งการครองราชย์

  
    หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการภาพถ่ายหัวข้อเรื่อง เชียงใหม่ใต้ร่มพระบารมี 60 ปีแห่งการครองราชย์ จัดแสดงไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคมนี้
เทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับเจ้านายฝ่ายเหนือและมูลนิธินวราชดำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ จัดนิทรรศการภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินเชียงใหม่ครั้งแรกจนถึงปัจจุบันมากกว่า 100 ภาพ ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ โดยนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานเมื่อตอนค่ำวันที่ 7 มิถุนายน 2549 นี้
นิทรรศการภาพถ่ายดังกล่าวนี้ประกอบไปด้วยภาพประวัติศาสตร์ที่ได้มีการบันทึกไว้ เช่นเรื่องราวเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเจ้านายฝ่ายเหนือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับเชียงใหม่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น
นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี กล่าวในการเปิดงานตอนหนึ่งว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นการบอกเล่าพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าเกิดความภาคภูมิใจ รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้รับรู้และนำไปเป็นแบบอย่างในอนาคตได้
นิทรรศการภาพถ่าย เชียงใหม่ใต้ร่มพระบารมี 60 ปีแห่งการครองราชย์ จัดแสดงอยู่ที่ห้องนิทรรศการชั้น 2 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ถนนพระปกเกล้า ประชาชนสามารถเข้าชมได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2549 นี้
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม