ชาวเชียงใหม่พร้อมในกันร่วมทำบุญสืบชะตาเมืองอายุครบ 710 ปี เพื่อให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขตามประเพณีที่ซึ่งสืบทอดกันมาช้านาน

  
     ตั้งแต่ช่วงเช้าประชาชนชาวเชียงใหม่ ได้ร่วมกันทำบุญสืบชะตาเมือง โดยพิธีเริ่มขึ้นที่บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ก่อนที่จะจุดพลุสัญญาณให้ทำพิธีสืบชะตาพร้อมกันทั้งประตูเมือง 5ประตู และแจ่งหรือมุมเมืองทั้งสี่ด้าน มีพระสงฆ์รวม 108 รูปทำพิธี ซึ่งแต่ละจุดมีประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยการสืบชะตาเมืองเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านาน ตั้งแต่พญามังรายพร้อมกับพระสหายทั้งพ่อขุนงำเมืองและพ่อขุนรามคำแหง ร่วมกันสร้างเมืองเชียงใหม่เมื่อปี 1839 หรือเมื่อ 710 ก่อน เพื่อให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข โดยจัดเครื่องพลีกรรมบูชาเทพาอารักษ์ และปูชนียวัตถุสถานต่าง ๆ ที่เคารพนับถือ ซึ่งจัดเป็นพิธีคดีทางโลก ๑ และจัดให้มีพิธีทางคดีธรรม ๑ ร่วมกัน เหมือนกายกับใจที่ไม่อาจแยกจากกันได้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขของบ้านเมือง และเพื่ออนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม โดยจะจัดในวันวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 9 เหนือของทุกปี
 
, อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่