รายงานพิเศษ : จังหวัดเชียงใหม่เตรียมการรับเสด็จราชอาคันตุกะจาก 5 ประเทศ ที่จะเสด็จเยือนเชียงใหม่ในช่วงงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างสมพระเกียรติ

  
     ในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระประมุขและประมุขจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเสด็จพระราชดำเนิน และเดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะราชอาคันตุกะ จังหวัดเชียงใหม่เป็น 1 ใน 5 จังหวัดในต่างจังหวัดที่ได้มีโอกาสต้อนรับราชอาคันตุกะที่ถือโอกาสในการเสด็จเยือนไทยในครั้งนี้ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาและเป็นต้นแบบของการพัฒนาในอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ มีโครงการหลวงหลายโครงการตั้งอยู่ อีกทั้งมีสถานที่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก เป็นแหล่งวัฒนธรรมอันดีงามและมีแหล่งผลิตงานหัตถกรรมฝีมือดีเป็นที่เลื่องลือ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 10- 13 มิถุนายนนี้ จะมีราชอาคันตุกะจาก 5 ประเทศที่จะเสด็จเยือนเชียงใหม่ คือ เจ้าชายแอนดรู แห่งราชวงศ์อังกฤษ เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 แห่งราชรัฐโมนาโค สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโท และพระราชินี มีพระประสงค์จะเสด็จเยี่ยมศูนย์การศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ส่วนสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย และพระประมุขแห่งประเทศการ์ตา ยังมีกำหนดไม่แน่นอน ขณะนี้ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมการจัดเตรียมสถานที่ ประดับธงชาติไทย ธงชาติของราชอาคันตุกะ และธงตราสัญลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติตลอดสองข้างทาง ประดับประดาไม้ดอกไม้ประดับ อีกทั้งเตรียมการถวายอารักขา ดูแลด้านการจราจร เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปอย่างสมพระเกียรติ ด้านพลตำรวจโทภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวถึงการเตรียมการถวายอารักขาว่า ได้เตรียมการตำรวจในพื้นที่ และได้ประชุมซักซ้อมความเข้าใจคณะทำงานเพื่อการถวายอารักขา โดยได้จัดชุดหาข่าวความเคลื่อนไหวของบุคคลต้องสงสัย ตรวจการเข้าออกของคน สถานที่ จัดเตรียมกองร้อยควบคุมฝูงชน อีกทั้งตรวจสอบเส้นทางรับเสด็จและถวายความสะดวกด้านจราจรให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขณะเดียวกันการเตรียมงานราชพฤกษ์ 2549 หรืองานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ได้เตรียมการด้านสถานที่แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้ว โดยเฉพาะหอคำหลวง ซึ่งเป็นส่วนแสดงพิเศษโดดเด่นและสำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดในงาน โดยเป็นส่วนแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์นักการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ในพื้นที่อาคารหอคำหลวง และบริเวณรอบอาคาร 6 พันตารางเมตร ชั้นบนของอาคารเป็นการจัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการถาวร ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระองค์ ส่วนพื้นที่ด้านล่าง เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการการพระราชประวัติที่เกี่ยวกับโครงการเกษตร ต่างๆ ขณะนี้แล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90 แล้วเช่นกัน
 
, อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง