เปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 60 ปีครองราชย์ พ่อหลวงในดวงใจ

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 60 ปีครองราชย์ พ่อหลวงในดวงใจ
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 60 ปีครองราชย์ พ่อหลวงในดวงใจ ซึ่งสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดขึ้นเนื่องในมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 60 ปี ที่บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ตลอดจนเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ รวมทั้งโครงการในพระราชดำริให้เป็นที่ประจักษ์แพร่หลาย
ภายในงานมีการประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติ ฯ หัวข้อ "60 ปีครองราชย์ พ่อหลวงในดวงใจ" ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 - 3 ชิงทุนการศึกษาและของขวัญ จำนวน 15 รางวัล โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆในจังหวัดเชียงใหม่ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ประชาชนได้รับชมด้วย
และหลังจากนี้ ประชาชนสามารถชมภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และผลงานภาพวาดของนักเรียนที่ได้รับรางวัลได้อีกครั้ง โดย สปข.3 จะนำไปจัดแสดงร่วมในงานนิทรรศการแสดงภาพจิตรกรรม 60 ปี เย็นศิระเพราะพระบริบาล สัญจร ครั้งที่ 2 ณ บริเวณชั้น 2 โครงการนอร์ทเทิร์นวิลเลจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แอร์พอร์ต พลาซ่า จ.เชียงใหม่ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2549 นี้
 
, อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม