เสื้อแดงเชียงใหม่เปิดศูนย์จับตาทุจริตเลือกตั้ง ประกาศเป็นกลางไม่เข้าข้างพรรคการเมืองใด

  
     กลุ่มรักเชียงใหม่ 51 เปิดศูนย์ประสานงานสอดส่องการทุจริตเลือกตั้ง เพื่อจับตาตรวจสอบการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิด ประกาศความเป็นกลางไม่มีการเข้าข้างพรรคการเมืองใด
ที่โรงแรมวโรรสแกรนด์พาเลซ ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุชุมชนของกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 นางกัญญาภัค มณีจักร หรือ ดีเจอ้อม แกนนำกลุ่มรักเชียงใหม่ 51 พร้อมด้วยสมาชิก ได้ร่วมกันเปิดศูนย์ประสานงานสอดส่องการทุจริตเลือกตั้งของกลุ่มรักเชียงใหม่ เพื่อติดตามตรวจสอบการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554
นางกัญญาภัค กล่าวว่า เนื่องมีประชาชนจำนวนมากที่มีความเป็นห่วงว่าจะมีการทุจริตเลือกตั้งเกิดขึ้น รวมทั้งยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ไม่เข้าใจวิธีการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การจัดตั้งศูนย์ประสานงานดังกล่าวนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจได้เข้าร่วมกันในการตรวจสอบการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม โดยก่อนตั้งศูนย์ได้ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่แล้วว่าสามารถทำได้ ยืนยันว่าศูนย์แห่งนี้ทำงานอย่างเป็นกลางไม่มีการเข้าข้างพรรคการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น
สำหรับศูนย์ประสานงานนี้จะทำหน้าที่รับเรื่องราวร้องทุกข์ แก้ไขปัญหาการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ทำให้ประชาชนมีความตื่นตัวในการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งและทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม เบื้องต้นมีประชาชนที่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครของศูนย์ประสานงานแล้วกว่า 1,000 คน เพื่อทำหน้าที่สอดส่องการเลือกตั้ง ทั้งนี้จะเริ่มทำงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มีการรับแจ้งข้อมูลตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจะมีการจัดชุดปฏิบัติงานเข้าไปสอดส่องดูแลการเลือกตั้งล่วงหน้าของจังหวัดเชียงใหม่และมีการจัดเวรยามเฝ้าหีบบัตรเลือกตั้งในทุกเขต
 
23 มิถุนายน 2554 , 19:10 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่