เชียงใหม่จัดงานมหกรรมอาชีพ นิทรรศการโลกอาชีพและแนะแนวการศึกษาเฉลิมพระเกียรติ

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมอาชีพ นิทรรศการโลกอาชีพและแนะแนวการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
นางนฤมล ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการโลกอาชีพและแนะแนวการศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยพายัพ จัดขึ้น ระหว่าง 22-23 มิถุนายน 2554 ที่อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ต้องการอาชีพเสริม และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและด้านการศึกษา สามารถเลือกแนวทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพที่เหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานปัจจุบัน เป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้หางาน ทั้งผู้ที่ถูกเลิกจ้าง ผู้ว่างงาน คนพิการ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่จะจบการศึกษาในปีนี้
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดงานนัดพบแรงงาน ซึ่งมีนายจ้างและสถานประกอบการเข้าร่วมรับสมัครงานกว่า 40 บริษัท ตำแหน่งงานกว่า 1,300 อัตรา และตำแหน่งงานว่างสำหรับผู้พิการมากกว่า 20 อัตรา การแนะแนวอาชีพต่างๆ มหกรรมสินค้าโอทอปและสินค้าราคาถูก การแนะนำแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ การแข่งขันตอบปัญหาและเล่นเกมชิงรางวัล การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ การจัดนิทรรศการ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การคัดเลือกครูแนะแนวดีเด่น และการคัดเลือกสถานศึกษาที่จัดกิจกรรมแนะแนวดีเด่น ประจำปี 2554 ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ผู้หางาน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
 
24 มิถุนายน 2554 , 01:08 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่