เอแบคโพลร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำ Exit Poll พื้นที่จังหวัดเชียงราย ลำพูน และแพร่

  
     เอแบคโพลร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำการสำรวจวิจัยผลการเลือกตั้งหลังการลงคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง Exit Poll ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ลำพูน และแพร่ รวม 54 พื้นที่
ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แม่โจ้โพล ร่วมกันแถลงถึงการเตรียมจัดการวิจัยโดยการผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลังการลงคะแนนหน้าหน่วยเลือกตั้ง Exit Poll ในการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้น ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 26 มิถุนายน 2554 และวันเลือกตั้งจริง 3 กรกฎาคม 2554 นับเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ในการสร้างเครือข่ายวิชาการวิจัยร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ภายใต้การดำเนินการตามหลักวิชาการและถูกต้องตามกฎหมาย
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลกล่าวว่า ประชาชนควรใช้วิจารณญาณและข้อมูลที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงอย่างรู้เท่าทัน มากกว่าการชี้นำของแกนนำหรือข้อมูลข่าวสารในระยะสั้น แต่ควรย้อนหลังไปดูในระยะยาว อย่างน้อย 5-6 ปี ประกอบการตัดสินใจ ที่สำคัญไม่ควรเชื่อโพลที่ออกมาโดยเฉพาะของฝ่ายการเมืองที่จัดทำขึ้นเพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง
สำหรับการจัดทำ Exit Poll ครั้งนี้ ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่รับผิดชอบจังหวัดเชียงราย ลำพูน และแพร่ รวม 54 พื้นที่ โดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ ออกเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครอบคลุม โดยจะสามารถประกาศผลการสำรวจได้หลังปิดการลงคะแนนในเวลา 15.00 น.วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 พร้อมกับส่วนอื่นทั่วประเทศ ซึ่งจะทำให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวโน้มผลการเลือกตั้งครั้งนี้ ซึ่งคณะผู้วิจัยเชื่อว่าจะมีความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 3
 
24 มิถุนายน 2554 , 01:15 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่