ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามการเตรียมการรับการเลือกตั้ง พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5

  
     ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติติดตามการเตรียมการรับการเลือกตั้ง พื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 โดยภาคเหนือยังมีพื้นที่ที่ต้องจับตาแข่งขันรุนแรงคือเขต 10 จังหวัดเชียงใหม่และเขต 1 จังหวัดเชียงราย
พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เดินทางมามอบนโยบายและตรวจติดตามมาตรการเตรียมการรับการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น โดยมีการประชุมผ่านระบบ VDO Conference กับผู้ใต้บังคับบัญชา 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่า สถานการณ์การแข่งขันสูงและรุนแรงในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายและแม่ฮ่องสอน แต่จากการทำงานอย่างเข้มแข็งของตำรวจ ส่งผลให้ความรุนแรงได้ลดระดับลงจากรุนแรงมากเป็นรุนแรงปานกลาง โดยเหลือเชียงใหม่เขต 10 และเชียงรายเขต 1 ที่ต้องจับตา
สำหรับการซื้อเสียงแบบใหม่ ๆ พบที่จังหวัดภูเก็ต มีการออกหวยเลือกตั้ง ขณะเดียวกันพื้นที่ภาคเหนือยังไม่มีเหตุรุนแรงเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส่วนคดีลอบยิงหัวคะแนนที่อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายและยิงเทศมนตรีนครเขลางค์ จังหวัดลำปาง ก็ไม่มีส่วนเชื่อมโยงกับการเมือง โดยมั่นใจว่าตำรวจจะสามารถดูแลความสงบเรียบร้อยได้จนสิ้นสุดการเลือกตั้ง
 
24 มิถุนายน 2554 , 18:17 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่