กกต.เชียงใหม่พร้อมจัดเลือกตั้งล่วงหน้า 26 มิ.ย.54 ทั้งในและนอกเขตจังหวัด

  
     สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ยืนยันความพร้อมในการเตรียมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 26 มิถุนายน 2554 ทั้งในและนอกเขตจังหวัด
ตามที่ได้มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 และกำหนดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าทั้งในและนอกเขตจังหวัดพร้อมกัน ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2554 นั้น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมการจัดการเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้ง ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งทั้ง 10 เขตของจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมสำหรับดำเนินการ และได้กำหนดสถานที่ไว้คือ
เขตเลือกตั้งที่ 1 โรงยิมเนเซี่ยม 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนไว้ 1,025 คน เขตเลือกตั้งที่ 2 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ มีผู้ลงทะเบียนไว้ 886 คน เขตเลือกตั้งที่ 3 ข่วงสันกำแพง อ.สันกำแพง มีผู้ลงทะเบียนไว้ 827 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 หอประชุมที่ว่าการ อ.สันทราย มีผู้ลงทะเบียนไว้ 1,053 คน เขตเลือกตั้งที่ 5 หอประชุมที่ว่าการ อ.ฝาง มีผู้ลงทะเบียนไว้ 456 คน เขตเลือกตั้งที่ 6 หอประชุมที่ว่าการ อ.เชียงดาว มีผู้ลงทะเบียนไว้ 326 คน เขตเลือกตั้งที่ 7 หอประชุมที่ว่าการ อ.แม่ริม มีผู้ลงทะเบียนไว้ 864 คน เขตเลือกตั้งที่ 8 หอประชุมที่ว่าการ อ.หางดง มีผู้ลงทะเบียนไว้ 493 คน เขตเลือกตั้งที่ 9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 6 อ.จอมทอง มีผู้ลงทะเบียนไว้ 605 คน และเขตเลือกตั้งที่ 10 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าข้าม อ.ฮอด มีผู้ลงทะเบียนไว้ 424 คน
ส่วนการจัดการเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดำเนินการจัดการเลือกตั้ง โดยกำหนดสถานที่คือ ลานอารีน่า บิ๊กซีดอนจั่น อ.เมืองเชียงใหม่ โดยมีผู้ลงทะเบียนไว้กว่า44,000 คนจากผู้มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และคาดว่าจะสามารถจัดการเลือกตั้งได้ด้วยความเรียบร้อย จะมีอุปสรรคก็คือปัญหาฝนตกที่จะทำให้ประชาชนเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งด้วยความยากลำบาก และเจ้าหน้าที่อาจไม่สามารถอำนวยความสะดวกได้อย่างเต็มที่ โดยทุกแห่งกำหนดให้ลงคะแนนระหว่างเวลา 08.00-15.00 น.
 
25 มิถุนายน 2554 , 22:01 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่