ธนาคารออมสินเปิดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่

  
     ธนาคารออมสินเปิดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน สายกิจกรรมสาขา 3 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาคเข้าแข่งขันระดับประเทศในเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้
นายสิทธิชัย มูลเขียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน สายกิจการสาขา 3 ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ่งธนาคารออมสินจัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ต่อยอดจากโครงการธนาคารโรงเรียน เป็นการแข่งขันกีฬาสำหรับสมาชิกของโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเรียนรู้ เพิ่มเติมทักษะด้านการกีฬาให้กับเยาชนไทย ตลอดจนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เสริมสร้างประสบการณ์การทำงานเป็นทีม เป็นบันไดสู่โครงการช้างเผือกของมหาวิทยาลัยต่างๆ และเป็นนักกีฬาระดับประเทศ โดยได้มุ่งให้ความสำคัญเรื่องความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ภายใต้แนวคิด รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี อันจะส่งผลให้สมาชิกธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน เติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 กล่าวว่า กีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ยังเป็นการจุดประกายให้กับเยาวชนให้เกิดความมุ่งมั่น ค้นพบความชอบ ความถนัด เพียรพยายามตามความมุ่งหวัง เกิดความภาคภูมิใจในความรู้ความสามารถของตนเอง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในอันที่จะพัฒนาขึ้นไปเทียบชั้นกับมาตรฐานสากล หรือยึดเป็นอาชีพต่อไปในอนาคตได้
สำหรับการแข่งขันครั้งนี้เป็นธนาคารโรงเรียนที่อยู่ในการดูแลของธนาคารออมสินภาค 8 จำนวน 24 โรงเรียน ทำการแข่งขันกีฬา 9 ประเภทประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 7 คน สตรีทบาสเก็ตบอลชาย 3 คน วอลเลย์บอลหญิง กรีฑา เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส เปตองคู่ แบดมินตัน และเทนนิส ทำการแข่งขันระหว่าง 25-26 มิถุนายน 2554 เพื่อหาผู้ชนะในกีฬาแต่ละประเภท เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2554 นี้ ที่กรุงเทพมหานคร
 
25 มิถุนายน 2554 , 23:38 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่