ลูกเสืออาสา กกต. ในจังหวัดเชียงใหม่สวนสนาม และ รณรงค์เลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น

  
     ลูกเสืออาสา กกต.ในจังหวัดเชียงใหม่กว่า 2,500 คน ร่วมเดินสวนสนาม และกล่าวคำปฏิญาณตน รณรงค์เลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้น
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตน และสวนสนามลูกเสือ กกต.เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีลูกเสืออาสา กกต.จากสถาบันต่าง ๆ มาร่วมพิธีกว่า 2,500 คน กิจกรรมดังกล่าวจัดภายใต้โครงการ 100 ปี ลูกเสือไทย ลูกเสืออาสา กกต.ร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชันย์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ส่งเสริมปลูกฝังลูกเสือ เนตรนารี ให้มีส่วนช่วยในการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการเลือกตั้งในระดับต่าง ๆ เผยแพร่ความรู้ให้แก่ประชาชน ตามอุดมการณ์ลูกเสือแห่งชาติ
สำหรับสีสันของการสวนสนามดังกล่าว มีลูกเสืออาสา กกต.ซึ่งเป็นเด็กชาวดอย ที่สวมชุดประจำเผ่ามาร่วมเดินสวนสนามด้วย เรียกความสนใจให้แก่ผู้พบเห็นอย่างมาก โดยลูกเสืออาสา กกต.เหล่านี้จะมีบทบาทอย่างมากในช่วงการเลือกตั้ง จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ไปใช้สิทธิลงคะแนน โดยเชียงใหม่เป็นจังหวัดแรกที่ริเริ่มลูกเสืออาสา กกต.
 
27 มิถุนายน 2554 , 20:01 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่