ประธาน กกต ขี่ม้ารณรงค์เลือกตั้งนำหน้าขบวนรณรงค์เลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทายาลัยแม่โจ้

  
     ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ขี่ม้ารณรงค์เลือกตั้งนำหน้าขบวนรณรงค์เลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทายาลัยแม่โจ้
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วยนายสุชาติ ใจภักดี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ขี่ม้านำหน้าขบวนรณรงค์การเลือกตั้งของนักศึกษาวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดรณรงค์ เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 โดยนักศึกษาต่างกล่าวเชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอให้เลือกคนดีมาทำหน้าที่แทนตน
ขบวนรณรงค์เลือกตั้งของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้เรียกความสนใจจากประชาชนได้อย่างมาก แม้จะมีฝนตกลงมา แต่ด้วยความมุ่งมั่นของเด็กรุ่นใหม่ที่ต้องการเห็นประชาธิปไตยเกิดขึ้น สำหรับกิจกรรมของวิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมีขึ้น ระหว่างวันที่ 13 มิถุนายน จนถึงวันเลือกตั้ง 3 กรกฎาคม 2554 เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ดีในการเดินหน้าเพื่อประชาธิปไตย ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา มีกิจกรรมอย่างหลากหลายตลอดระยะเวลาของการรณรงค์ มีนักศึกษาให้ความสนใจและตื่นตัวในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างมาก
 
27 มิถุนายน 2554 , 20:02 น. , อ่าน 1176  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่