นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ กว่า 3500 คน ร่วมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้ง

  
     นักเรียน นักศึกษา และประชาชน กว่า 3500 คน ร่วมรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ไปตามถนนสายต่าง ๆ 5 เส้นทางท่ามกลางสายฝน กระตุ้นจิตสำนึกประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิ
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีตัวแทนองค์กรภาคส่วนต่าง ๆ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ กว่า 3,500 คน ร่วมกิจกรรมรณรงค์โดยแบ่งออกเป็น 5 สาย เดินขบวนไปตามถนนสายต่าง ๆ ในตัวเมืองเชียงใหม่ เพื่อเชิญชวนประชาชนให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่ามกลางสายฝนตกที่ตกลงมาตลอดเวลาของการรณรงค์ อันเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นให้ประชาชนได้ตัดสินใช้มือสะอาด กากบาทเลือกคนดีเข้าสู่สภา เพื่อชี้ชะตาอนาคตประเทศไทย เลือกผู้แทนที่เป็นคนดี มีความสามารถ ไปทำหน้าที่แทนตน ปกป้องผลประโยชน์ และดูแลทุกข์สุขของประชาชน บริหารงบประมาณแผ่นดินด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่โกงกิน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งสูงเป็นอันดับสองของประเทศรองจากจังหวัดลำพูน การเลือกตั้งล่วงหน้าเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน ที่ผ่านมา มีประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด 25,235 คนจากที่ลงทะเบียนไว้ 43,826 และในเขตจังหวัด 6,667 คน จากที่ลงทะเบียนไว้ 6,964 คน ขณะที่การเลือกตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิสูงถึงร้อยละ 85 ขณะนี้ได้เตรียมพร้อมทั้งบุคลากร อุปกรณ์ และวางแผนการส่งหีบบัตรลงคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว
 
27 มิถุนายน 2554 , 20:03 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่