สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมหลินปิงชวนไปเลือกตั้ง

  
     สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมหลินปิงชวนไปเลือกตั้ง ครบรอบอายุ 2 ปี 1 เดือนหลินปิง รณรงค์ ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดงานวันเกิด 2 ปี 1 เดือน หลินปิงชวนไปเลือกตั้ง ณ ส่วนจัดแสดงแพนด้า สวนสัตว์เชียงใหม่ โดยได้จำลองบัตรเลือกตั้ง พร้อมกล่องลงคะแนนให้หลินปิงได้หย่อนบัตรเลือกตั้ง เป็นการรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังจะมีขึ้น ซึ่งหลินปิงก็สามารถรับคำสั่งพี่เลี้ยงในการดมกลิ่นและจับไม้กระดกเพื่อหย่อนบัตรลงคะแนนได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนายประเสริฐศักดิ์ บุญตระกูลพูนทวี หัวหน้าโครงการจัดแสดงและวิจัยแพนด้าในประเทศไทยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
หลินปิงขณะนี้น้ำหนัก 91 กิโลกรัม มีพัฒนาการเหมือนหมีตัวโต คาดว่าภายในสองเดือนนี้จะมีน้ำหนักเท่ากับหรือเกินกว่าแม่หลินฮุ่ยที่ขณะนี้หนัก 106 กิโลกรัม นับเป็นลูกหมีตัวเมียที่มีโครงสร้างเหมือนพ่อ ล่าสุดได้เปิดโอกาสให้พ่อ ลูกได้พบกัน ซึ่งช่วงช่วงได้ปฏิบัติต่อหลินปิงอย่างอ่อนโยน ขณะที่หลินปิงขู่เพราะไม่คุ้นเคย ในการนี้สวนสัตว์เชียงใหม่ได้มอบเงินบริจาคซึ่งประชาชนได้บริจาคใส่กล่องรับบริจาคในส่วนจัดแสดงแพนด้า เพื่อช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ จำนวน 30,000 บาท มีตัวแทนองค์กรต่าง ๆ 5 แห่งมารับมอบ ประกอบด้วย บ้านพักคนชราวัยทองนิเวศน์ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนเวียงพิงค์ มูลนิธิเกื้อดรุณ ศูนย์รับเลี้ยงสุนัข แมวจรจัดและพิการและโครงการหลินปิงช่วยช้าง
 
27 มิถุนายน 2554 , 20:03 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่