กรมประชาสัมพันธ์เตรียมขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถโมบายยูนิต ให้บริการประชาชนในช่วงเกิดภัยพิบัติ

  
     เหตุอุทกภัยหลายพื้นที่ กรมประชาสัมพันธ์เตรียมขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถโมบายยูนิต ให้บริการประชาชนในช่วงเกิดภัยพิบัติ หลังพบอุปสรรคเครื่องส่งและบุคลากรก็ประสบภัย แต่ยังต้องให้บริการประชาชนต่อเนื่อง
นางลดาวัลย์ บัวเอี่ยม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และหลายพื้นที่ในภาคเหนือในขณะนี้ ล่าสุดนายธีระพงษ์ โสดาศรี รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ประสานกับหน่วยงานในสังกัด ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ ใช้แผนพระอินทร์ ซึ่งเป็นแผนพิทักษ์องค์กร ครอบคลุมภาวะวิกฤติ ทั้งนี้จากการที่เกิดภัยพิบัติหลายครั้งที่ผ่านมา บุคลากรในสังกัดต้องทำงานทั้ง ๆ ที่ประสบภัยด้วย อุปกรณ์เครื่องส่งได้รับความเสียหาย แต่ไม่สามารถยุติการออกอากาศได้ จึงเตรียมที่จะเสนอของบประมาณสำหรับจัดซื้อรถโมบายยูนิต เพื่อให้การบริการประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
สำหรับการขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อรถโมบายเพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเกิดภาวะภัยพิบัติ จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2555 ซึ่งผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขตแต่ละแห่งต้องไปประเมินร่วมกับผู้บริหารในสังกัด เพื่อเตรียมแผนเผชิญเหตุในพื้นที่
 
28 มิถุนายน 2554 , 16:44 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่