มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2554 ของเทศบาลนครเชียงใหม่

  
    เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี 2554 โดยกำหนด 3 มาตรการหลักคือการขุดลอกแม่น้ำปิง การเฝ้าระวังประตูน้ำ สถานีสูบน้ำ และการดูดขุดลอกทำความสะอาดคูคลองพร้อมท่อเพื่อการระบายน้ำอย่างรวดเร็ว
นายชาตรี เชื้อมโนชาญ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวถึงการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตัวเมืองเชียงใหม่ ในฤดูฝนของปี 2554 ซึ่งขณะนี้อยู่ในระยะมรสุมที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้วางแผนเตรียมการไว้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2553 ต่อเนื่องถึงปัจจุบัน ทั้งด้านการป้องกันและแก้ไข เนื่องจากปีนี้คาดว่าจะมีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม จากการปฏิบัติงานพบปัญหาคือมีประชาชนส่วนหนึ่งทิ้งขยะลงในท่อระบายน้ำและคูคลอง ที่ผ่านมาจากการทำความสะอาดพบว่ามีปริมาณขยะจำนวนมาก และการแก้ปัญหายังทำได้ยาก จึงขอความร่วมมือประชาชนอย่าผู้ทิ้งเศษขยะลงในทางระบายน้ำและคูคลองสาธารณะ เพราะจะทำให้เกิดการอุดตัน ระบายน้ำได้ช้าซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำท่วม
สำหรับแผนปฏิบัติงานเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ปี 2554 ของเทศบาลนครเชียงใหม่ประกอบด้วย การป้องกันน้ำจากแม่น้ำปิงเอ่อล้นเข้าท่วมตัวเมืองโดยรวมกับกรมเจ้าท่า ขุดลอกขยายลำน้ำปิง 4 จุดที่มีปัญหาเพื่อให้รองรับน้ำได้มากขึ้นและระบายน้ำได้เร็วขึ้น การเตรียมแนวพนังคอนกรีตและกระสอบทรายไว้ป้องกันน้ำเอ่อเข้าท่วมเมือง การเฝ้าระวังประตูน้ำ สถานีสูบน้ำและระดับน้ำในคูเมือง และการดูดล้างลอกท่อระบายน้ำทั่วพื้นที่ เพื่อให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทั้งนี้เชื่อว่าหากเกิดปัญหาน้ำไหลหลาก ก็จะสามารถป้องกันและแก้ไขให้เกิดปัญหากับตัวเมืองเชียงใหม่น้อยที่สุด
 
28 มิถุนายน 2554 , 17:49 น. , อ่าน 1215  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่