กกต.เขต 7 จัดเวทีกลางสำหรับพรรคการเมืองปราศรัย 29 มิ.ย.54 เวลา 147.00 น. หน้าที่ว่าการ อ.แม่ริม

  
     คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดเวทีกลางสำหรับพรรคการเมืองได้เสนอนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ พุธที่ 29 มิถุนายน 2554 นี้ที่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม
ตามที่ได้มีกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 นั้น สำหรับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการจัดเวทีกลางสำหรับพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้นำเสนอนโยบาย แสดงวิสัยทัศน์ และหาเสียงกับประชาชนเป็นส่วนรวม จำนวน 2 ครั้งคือ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 เวลา 16.00 น. ณ ลานข้างห้างโลตัส ตลาดอำเภอแม่แตง แต่เนื่องจากในวันดังกล่าวเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวัน การจัดเวทีเป็นไปด้วยความยากลำบาก ประกอบกับประชาชนไม่สามารถมารับฟังการปราศรัยได้ หลังจากร่วมกันปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้สมัครรับเลือกตั้งแล้ว เห็นชอบให้เลื่อนการจัดเวทีออกไป
ส่วนการจัดเวทีครั้งที่ 2 กำหนดในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ ล้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มงานตั้งแต่เวลา 12.30 น. คณะนักเรียนจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมจะเดินขบวนรณรงค์ พร้อมทั้งลูกเสืออาสา กกต.จะเข้าร่วมรณรงค์ในตลาดอำเภอแม่ริม ก่อนจะไปรวมตัวที่ลานหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม ทำพิธีเปิดงานโดยนายอำเภอแม่ริมเป็นประธาน ต่อด้วยการแสดงบนเวทีอย่างหลากหลาย การแสดงดนตรีจากโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา และการแสดงกิจกรรม TO BE NUMBER ONE จนถึงเวลา 14.00 น. เริ่มการปราศรัยของผู้สมัครรับเลือกตั้งตามลำดับที่จัดไว้ จนถึงเวลาประมาณ 16.00 น.
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตงยกเว้นตำบลแม่หอพระ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เฉพาะตำบลสันผีเสื้อ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายศุภชัย ดาราวิไล หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นางสาวเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นางปางป่า เจิดสิริพันธ์พงศ์ หมายเลข 18 พรรคเพื่อฟ้าดิน และนายวรเชษฐ์ บัวสุข หมายเลข 34 พรรคความหวังใหม่
 
28 มิถุนายน 2554 , 18:02 น. , อ่าน 1246  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่