เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีประชาธิปไตย หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม

  
     เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีประชาธิปไตยสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองได้เสนอนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ ที่หน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม เพื่อให้ความรู้และรณรงค์ให้ประชา่ชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้มากที่สุด โดยจะจัดอีกครั้งบ่ายวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตงวิทยาคม
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอแม่ริม และโรงเรียนแม่ริมวิทยาคม จัดเวทีประชาธิปไตยสำหรับพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้นำเสนอนโยบาย แสดงวิสัยทัศน์ และหาเสียงกับประชาชน ณ ล้านหน้าที่ว่าการอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 12.30 น. คณะนักเรียนและลูกเสืออาสาจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมได้เดินขบวนรณรงค์จากโรงเรียนไปยังชุมชนอำเภอแม่ริม เพื่อเชิญชวนประชาชนไปร่วมฟังการปราศรัย รวมทั้งเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554
การจัดเวทีประชาธิปไตยครั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 ได้เชิญผู้สมัครทั้ง 5 คน มาร่วมเวที แต่ปรากฏว่ามีผู้ตอบรับและเข้าร่วมเวทีเพียง 2 คนคือ นางสาวเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ และนายปางป่า เจิดสิริพันธ์พงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 18 พรรคเพื่อฟ้าดิน โดยมีนายประพันธ์ ภู่งาม นายอำเภอแม่ริมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน จากนั้นได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ปราศรัยบนเวทีคนละ 20 นาที นอกจากนั้น เวทีประชาธิปไตยครั้งนี้ยังมีการแสดงบนเวทีของนักเรียน การแสดงดนตรีจากโรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา และการแสดงกิจกรรม TO BE NUMBER ONE และการจับสลากแจกของรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมฟังการปราศรัย จนถึงเวลาประมาณ 16.00 น. มีประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมรับฟังประมาณ 200 คน โดยเขตเลือกตั้งที่ 7 จะมีการจัดเวทีประชาธิปไตยอีกครั้ง ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนแม่แตงวิทยาคม อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตงยกเว้นตำบลแม่หอพระ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เฉพาะตำบลสันผีเสื้อ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายศุภชัย ดาราวิไล หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นางสาวเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายปางป่า เจิดสิริพันธ์พงศ์ หมายเลข 18 พรรคเพื่อฟ้าดิน และนายวรเชษฐ์ บัวสุข หมายเลข 34 พรรคความหวังใหม่
 
30 มิถุนายน 2554 , 09:01 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่