จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549

  
    จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 9 มิถุนายน 2549 มีผู้ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
เมื่อเวลา 07.39 น.วันนี้ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ พ่อค้า คหบดี นักเรียนนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 999 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก
ต่อมาเวลา 09.09 น. นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และพิธีถวายพระพรชัยมงคลของผู้นำศาสนา 5 ศาสนา ได้แก่ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาซิกซ์ และศาสนาพราหมณ์ฮินดู เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากนั้นในเวลา 10.30 น.ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดการแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว โดยในภาคค่ำผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะเป็นประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และเปิดงานมหรสพสมโภชฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
, อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม