เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีประชาธิปไตย ที่โรงเรียนแม่แตง

  
     เขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีประชาธิปไตยกลางสำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งและพรรคการเมืองได้เสนอนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ ที่โรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จัดเวทีประชาธิปไตยสำหรับพรรคการเมืองและผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้นำเสนอนโยบาย แสดงวิสัยทัศน์ และหาเสียงกับประชาชน ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. เพื่อเชิญชวนประชาชนนักเรียนและผู้ปกครองไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนแม่แตงเข้ารับฟังประมาณ 200 คน
ทั้งนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 ได้เชิญผู้สมัครทั้ง 5 คน มาร่วมเวที แต่ปรากฏว่ามีเข้าร่วมเวทีเพียง 2 คนคือ นางสาวเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ ผู้สมัครหมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ และนายปางป่า เจิดสิริพันธ์พงศ์ ผู้สมัครหมายเลข 18 พรรคเพื่อฟ้าดิน โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครได้ปราศรัยเสนอนโยบาย แสดงวิสัยทัศน์ และปราศรัยหาเสียงบนเวทีคนละ 20 นาที นอกจากนั้น ยังมีการแสดงฟ้อนรำของนักเรียนนาฏศิลป์ของโรงเรียนแม่แตงประกอบเวทีอีกด้วย
สำหรับเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยอำเภอแม่ริม อำเภอแม่แตงยกเว้นตำบลแม่หอพระ และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เฉพาะตำบลสันผีเสื้อ มีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ หมายเลข 1 พรรคเพื่อไทย นายศุภชัย ดาราวิไล หมายเลข 2 พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน นางสาวเดือนเต็มดวง ณ เชียงใหม่ หมายเลข 10 พรรคประชาธิปัตย์ นายปางป่า เจิดสิริพันธ์พงศ์ หมายเลข 18 พรรคเพื่อฟ้าดิน และนายวรเชษฐ์ บัวสุข หมายเลข 34 พรรคความหวังใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 7 มีหน่วยเลือกตั้ง 255 หน่วย ประกอบด้วย อ.แม่ริม 122 หน่วย อ.แม่แตง 123 หน่วย และ ต.สันผีเสื้อ อ.เมืองเชียงใหม่ 10 หน่วย
 
30 มิถุนายน 2554 , 17:34 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่