ประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Lanna Creative Economy Award

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จัดประกวดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ Lanna Creative Economy Award เพื่อสร้างจุดแข็งและเพิ่มมูลค่าสินค้าในพื้นที่ หมดเขตส่งภาพผลงานต้นแบบ 14 กรกฎาคม 2554 นี้
นายประสงค์ นิลบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เปิดเผยว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วยเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน โดยความร่วมมือของหอการค้าทั้ง 4 จังหวัด กำหนดจัดประกวด Lanna Creative Economy Award เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ และพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในภาคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ทั้งในระดับประชาชนและเยาวชน พัฒนาขีดความสมมารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจแก่ผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเพิ่มรายได้ทางการค้าการลงทุนได้อย่างยั่งยืน
การประกวด Lanna Creative Economy Award แบ่งออกเป็นระดับประชาชนและเยาวชน เป็นการประกวดผลงานหรือผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่คิดสร้างสรรค์ใหม่หรือต่อยอดผลิตภัณฑ์เดิม แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ของใช้และของตกแต่งบ้าน แฟชั่นและเครื่องประดับ และสื่อสร้างสรรค์ในกลุ่มงานศิลปะและกลุ่มสื่อสมัยใหม่เพื่อการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปและสมุนไพร โดยผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องส่ง Sketch Design ภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 จากนั้นคณะกรรมการก็จะคัดเลือกไว้ประเภทละ 40 ผลงาน รวม 80 ผลงาน ให้เจ้าของผลงานทำการผลิตสินค้าต้นแบบส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2554 ทำการตัดสินรอบคัดเลือกให้เหลือ 30 ผลงาน เพื่อติดสินหาผู้ชนะระหว่าง 1-5 สิงหาคม 2554 และมอบรางวัลในวันที่ 6 สิงหาคม 2554
รางวัลการประกวดผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่และเงินรางวัล ระดับประชาชน 3 สาขา 15 รางวัล และระดับเยาวชน 3 สาขา 15 รางวัล รวมเงินรางวัลทั้งสิ้น 260,000 บาท ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประสานงานการประกวด โทรศัพท์ 0-5322-3522 และหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5324-1404-5 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ www.creativelanna.camt.info
 
30 มิถุนายน 2554 , 17:35 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่