ภาค 5 ตั้งรางวัลกรณีตำรวจแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและ สถานีตำรวจที่รายงานผลคะแนนเร็วที่สุด

  
    ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 ตั้งรางวัลกรณีตำรวจแจ้งเบาะแสการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งและ ให้รางวัลสถานีตำรวจที่รายงานผลคะแนนเร็วที่สุด
พลตำรวจโทชัยยะ ศิริอำพันธุ์กุล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เปิดเผยว่า ตำรวจภูธรภาค 5 เตรียมเปิดศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งตำรวจภูธรภาค 5 รายงานเหตุและรายงานผลการนับคะแนนแบบ Real Time โดยได้ตั้งสถานีทวนสัญญาณ ในจุดอับสัญญาณไว้หลายพื้นที่ ที่เชียงใหม่ตั้งอยู่ที่ดอยอินทนนท์ ทั้งนี้จะรายงานผลการนับคะแนนผ่านวิทยุสื่อสารของตำรวจที่อยู่ประจำหน่วย ทันทีที่นับคะแนนเสร็จ คาดว่าทุกหน่วยจะรายงานผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ ไม่เกินเวลา 20.00 น. ขณะเดียวกันได้ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสถานี เน้นย้ำสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการการเลือกตั้ง รักษาความสงบและความปลอดภัย ดูแลการกระทำผิด กรณีตำรวจแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งจะ มีรางวัลให้ รวมทั้งการรายงานข้อมูลผลการนับคะแนนเร็วที่สุด ซึ่งขณะนี้แต่ละสถานีก็ได้ตั้งคณะทำงาน วางแผนทำงาน หาเทคนิค นำเสนอที่รวดเร็วแล้ว
ทั้งนี้สิ่งที่เป็นห่วงคือบางพื้นที่มีเกิดอุทกภัย ซึ่งจะเป็นอุปสรรคสำคัญของการมาลงคะแนนเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งเป็นหน้าที่ของ กกต.ที่ต้องปรับเปลี่ยนจุดลงคะแนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน ส่วนตำรวจภูธรภาค 5 พร้อมสนับสนุนการทำงานของ กกต.อย่างเต็มที่
 
30 มิถุนายน 2554 , 18:40 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่