กกต.เขต 7 ยืนยันไม่ได้นำบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าออกมาจากที่เก็บตามที่มีวิทยุชุมชนบางสถานีโจมตี

  
    ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ยืนยันว่าไม่ได้นำบัตรเลือกตั้งล่วงหน้าออกมาจากที่เก็บตามที่ถูกโจมตีจากวิทยุชุมชนที่สนับสนุนพรรคการเมืองหนึ่ง ได้นำออกมาเฉพาะบัตรที่จะใช้เลือกตั้งในวันที่ 3 ก.ค.54 เท่านั้น และการดำเนินการทุกขั้นตอนก็มีคณะกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนพรรคการเมือง และกลุ่ม นปช. ติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิด
นายมานพ ดีมี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีวิทยุชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งออกอากาศสนับสนุนพรรคการเมืองและกลุ่มเสื้อแดง ได้ออกอากาศในรายการว่า เขตเลือกตั้งที่ 7 ได้นำบัตรลงคะแนนล่วงหน้าออกมาจากสถานที่เก็บ สถานีตำรวจภูธรแม่ริม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ว่า ไม่เป็นความจริง ในวันดังกล่าวเขตเลือกตั้งที่ 7 ได้นำออกมาเฉพาะบัตรเลือกตั้งที่จะใช้ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 เพื่อนำไปประทับตราและให้กรรมการลงลายมือชื่อ ซึ่งการปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ทั้ง 5 คน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อีกทั้งได้เปิดโอกาสให้ประชาชน ตัวแทนพรรคการเมืองและกลุ่ม นปช.เฝ้าติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอน พร้อมบันทึกภาพและวีดิทัศน์ไว้เป็นหลักฐานอย่างละเอียด ยืนยันว่าขณะนี้บัตรเลือกตั้งล่วงหน้ายังคงฝากเก็บรักษาอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรแม่ริม
ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 7 จังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า การออกอากาศของสถานีวิทยุชุมชนดังกล่าวอาจเป็นการเข้าใจผิดหรือพูดไปเองโดยไม่ได้รับข้อมูล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้สอบถามตัวแทน นปช. ที่ติดตามการทำงานดังกล่าวแล้ว ไม่มีผู้ใดแจ้งเรื่องนี้ไปยังสถานีวิทยุหรือหัวหน้ากลุ่ม อีกทั้งกลุ่มที่เฝ้าติดตามทุกกลุ่มก็ไม่มีปัญหาสงสัยหรือทักท้วงเนื่องจากการปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใส
 
1 กรกฎาคม 2554 , 10:24 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่