นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่สองพันคนร่วมกิจกรรมพับเพียบไทยแลนด์รณรงค์การเลือกตั้ง เป็นการรวมกลุ่มพับเพียบที่มากที่สุดในโลก

  
     นักเรียนนักศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่สองพันคนร่วมกิจกรรมพับเพียบไทยแลนด์รณรงค์การเลือกตั้ง เป็นการรวมกลุ่มพับเพียบที่มากที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
เครือข่ายสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โดยการสนับสนุนจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการคนรุ่นใหม่สร้างจิตสำนึกรักประชาธิปไตย ทั้งที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์และรอบคูเมืองเชียงใหม่ โดยได้ระดมนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ กว่าสิบสถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กิจกรรมพับเพียบไทยแลนด์ โดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาจำนวน 2 พันคน และยืนรอบคูเมืองเป็นกำแพงมนุษย์ โบกธงชาติพร้อมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง กิจกรรมดังกล่าวเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย รณรงค์ให้ไปประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย อันเป็นหน้าที่สำคัญของประชาชนที่จะต้องไปเลือกคนดีมาทำหน้าที่บริหารบ้านเมือง ในการนี้ตัวแทนนักศึกษาได้อ่านแถลงการณ์เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเลือกผู้แทนราษฎรที่ดีมีใจความว่า ช่วงหลายปีที่ผ่านมา บ้านเมืองประสบกับปัญหาวิกฤติทางการเมืองหลายครั้ง เกิดความแตกแยกอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชน คนรุ่นใหม่ มีจุดประสงค์ร่วมกัน ตระหนักในความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ขอให้การเลือกตั้งเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยและขอประณามบุคคลหรือกลุ่มการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้ง
สำหรับกิจกรรมพับเพียบไทยแลนด์ดังกล่าวเป็นการทำสถิติที่มีผู้มานั่งพับเพียบพร้อมกันมากที่สุดในโลกเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วย
 
1 กรกฎาคม 2554 , 16:36 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่