เจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 2 เจ้าผู้ครองนครรัฐโมนาโก เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่

  
    เจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 2 เจ้าผู้ครองนครรัฐโมนาโก เสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการส่วนพระองค์ ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน นี้
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มิถุนายน 2549 เจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 2 เจ้าผู้ครองนครรัฐโมนาโก เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยายกองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา กลุ่มแม่บ้านทหาร ตำรวจ ถวายการต้อนรับอย่างสมพระเกียรติ พร้อมการฟ้อนพื้นเมืองถวายต้อนรับตามแบบพื้นบ้านล้านนา และมีแถวนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ยืนโบกธงชาติไทยและธงประจำพระองค์เจ้าผู้ครองนครรัฐโมนาโกในบริเวณที่เส้นทางเสด็จผ่านและบริเวณโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี สถานที่ประทับแรม
และในระหว่างเยือนจังหวัดเชียงใหม่นี้ เจ้าผู้ครองนครรัฐโมนาโกจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสถานที่และโครงการต่าง ๆ เป็นการส่วนพระองค์โดยไม่ได้มีการเปิดเผยกำหนดการแต่อย่างใด โดยในวันที่ 12 มิถุนายน 2549 เจ้าชายอัลเบิร์ตที่ 2 เจ้าผู้ครองนครรัฐโมนาโกจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงเทพมหานคร เพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามที่รัฐบาลได้กราบบังคมทูลเชิญไว้
 
, อ่าน 1148  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม