เจ้าชายผู้ครองนครราชรัฐโมนาโกเสด็จออกจากเชียงใหม่เพื่อร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปีที่กรุงเทพมหานครแล้ว

  
     เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 เจ้าผู้ครองนครราชรัฐโมนาโก เสด็จพระราชดำเนินออกจากจังหวัดเชียงใหม่โดยเครื่องบินส่วนพระองค์เพื่อร่วมงานฉลองสิริราชย์สมบัติ 60 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่กรุงเทพมหานคร โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือ ข้าราชการและเหล่าประชาชนชาวเชียงใหม่ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 เชียงใหม่ สำหรับการเสด็จเยือนเชียงใหม่ในครั้งนี้เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 เจ้าผู้ครองนครรัฐโมนาโกได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เป็นเวลา 2 วัน ก่อนเข้าร่วมพระราชพิธีมหามงคล โดยทรงพระทับแรมที่โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี ทรงเสด็จเยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรมกระดาษสา บ้านสันต้นเปา ศูนย์หัตถกรรมร่มบ่อสร้าง และบริษัทชินวัตรไหมไทย โดยได้ทรงชื่นชมสินค้าหัตถอุตสาหกรรมของไทยและทรงซื้อสินค้าและของที่ระลึกไปหลายรายการ ในการนี้ทรงรับบริการสปาแบบล้านนาด้วย เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 ประมุขแห่งราชรัฐโมนาโก เป็นพระโอรสในเจ้าชายเรนีเยร์ที่ 3 และเจ้าหญิงเกรซ โดยทรงเป็นกษัตริย์พระองค์ที่ 32 แห่งราชวงศ์กริมัลดี ซึ่งมีประวัติความเป็นมาถึง 700 ปี เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 ทรงให้ความสนับสนุนกระบวนการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ และทรงสนพระทัยด้านสิ่งแวดล้อม การแก้ไขปัญหาความยากจน และการพัฒนาสิทธิเด็ก ทั้งนี้เจ้าชายอัลแบร์ที่ 2 สนพระทัยในการเจริญสัมพันธไมตรีกับภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะกับไทยเป็นพิเศษ โดยได้เสด็จฯเยือนราชอาณาจักรไทยเป็นประเทศแรกเมื่อปี 2539
 
, อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่