จังหวัดเชียงใหม่จัดงานสโมสรสันนิบาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

  
    หลายฝ่ายของจังหวัดเชียงใหม่ร่วมงานสโมสรสันนิบาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ที่โรงแรมดิเอ็มเพรสจำนวนมาก
ค่ำวันที่ 12 มิถุนายน 2549 ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำเจ้านายฝ่ายเหนือ กงสุลต่างประเทศ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ ชมรม สมาคม สโมสร และประชาชน ร่วมจัดงานสโมสรสันนิบาต ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เมื่อทุกฝ่ายพร้อมมาพร้อมภายในบริเวณพิธีแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธี เปิดกรวยดอกไม้ ถวายพานพุ่มดอกไม้สด เพื่อถวายความเคารพพระบรมสาทิสลักษณ์ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวคำอาศิรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล จบแล้วบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี และทุกคนร่วมกันดื่มถวายพระพรเป็นอันเสร็จพิธี
 
, อ่าน 1179  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม