เกษตรกรชาวสวนลำไยอำเภอจอมทอง ร้องขอให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือ

  
     เกษตรกรชาวสวนลำไยอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร้องขอให้ภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลือ ลำไยราคาตกต่ำ พ่อค้าคนกลางไม่เข้าพื้นที่ และฝนตกทำให้ลำไยแตก
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาการมีส่วนร่วมของเกษตรกร โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยปี 2554 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งจากสำนักงานเกษตรจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสมาคมชาวสวนลำไย เพื่อรับทราบสภาพปัญหาที่เกษตรกรกำลังประสบอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ลำไยในฤดูของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้มีประมาณ 160,000 ตัน และนอกฤดู 22,000 ตัน พื้นที่ปลูกมากที่สุดอยู่ที่อำเภอจอมทอง ผลผลิตออกสู่ท้องตลาดแล้วร้อยละ 40 ขณะที่พบว่าปัญหาที่พบในปีนี้คือลำไยมีปริมาณมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละ 18 หรือเพิ่มประมาณ 68,000 ตัน และราคาไม่ดีเหมือนปีที่แล้ว เนื่องจากผลผลิตจำนวนมาก ล่าสุดไม่มีพ่อค้าคนกลางเข้าพื้นที่ ขณะที่เกิดฝนตก ส่งผลให้ลำไยแตก ไม่สามารถขายได้ ต้องนำไปขายเป็นลำไยร่วง ซึ่งได้ราคาไม่ดี วอนขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือ โดยนายสมพิศ ฟองใจ ตัวแทนเกษตรกรกล่าวว่า อยากให้ภาครัฐเร่งใช้มาตรการช่วยเหลือ เนื่องจากพ่อค้าคนกลางไม่เข้าพื้นที่ เกรงลำไยจะเสียหาย และลำไยส่วนใหญ่เก็บผลผลิตแล้ว มาตรการช่วยเหลือยังไม่ออกมา เกรงจะไม่ทันการณ์
ขณะที่มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรนั้นคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรหรือ คชก.ได้อนุมัติ สองมาตรการหลัก คือ กระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่ ซึ่งจะช่วยเหลือค่าขนส่งและค่ารวมผลผลิตกิโลกรัมละ 2.50 บาท และส่งเสริมการแปรรูปอบทั้งเปลือก 50,000 ตัน และอบแห้งสีทอง 28,000 ตันโดยจะชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ 3
 
2 สิงหาคม 2554 , 17:08 น. , อ่าน 1137  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่