น้ำท่วมผิวจราจรทางหลวงแผ่นดินสายดอนจั่น-แม่ออน สูงเกือบ 40 เซนติเมตร

  
     น้ำท่วมผิวจราจรทางหลวงแผ่นดินสายดอนจั่น-แม่ออน สูงเกือบ 40 เซนติเมตร ต้องใช้ทางเลี่ยงแทน ขณะที่น้ำในเขตเมืองลดระดับลงต่อเนื่อง ตรวจจากเรด้าห์ไม่มีกลุ่มฝน
แขวงการทางเชียงใหม่ที่ 2 ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน จากเหตุฝนตกหนักติดต่อกัน ส่งผลให้น้ำท่วมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1317 สายเชียงใหม่-บ้านสหกรณ์ หรือสายดอนจั่น-แม่ออน ระหว่างกิโลเมตรที่ 6+20 ถึง 6+900 ท้องที่ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรได้ ขอให้เลี่ยงใช้ทางหลวงแผ่นดินสายเชียงใหม่-สันกำแพงแทน โดยได้มีการติดป้ายแนะนำเส้นทางแก่ผู้ใช้รถแล้ว
ขณะที่แถบอำเภอสันป่าตอง น้ำจากลุ่มน้ำขานก็ล้นตลิ่งเป็นบริเวณกว้างหลายหมู่บ้านเช่นกัน ที่อำเภอดอยสะเก็ดน้ำก็ท่วมพื้นที่หลายตำบลเป็นบริเวณกว้าง รวมทั้งเทือกสวนไร่นาประชาชนอีกจำนวนมาก
จากการตรวจสอบจากเรดาห์ตรวจอากาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยา พบกลุ่มฝนทางตอนเหนือของเชียงใหม่เพียงเล็กน้อย ฝนไม่ตกเพิ่ม และน้ำเหนือไม่ไหลมาสมทบ น้ำก็จะไม่ท่วมในพื้นที่ตอนในของเมืองเชียงใหม่ ขอประชาชนอย่าวิตก อย่างไรก็ตาม ไม่ควรตั้งในความประมาท ในรายที่มีบ้านอยู่ริมตลิ่ง ที่ลุ่มต่ำ ควรเก็บของไว้บนที่สูงเพื่อหนีน้ำ ป้องกันความเสียหายไว้ด้วย
 
2 สิงหาคม 2554 , 17:08 น. , อ่าน 1143  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่