ผู้โดยสารต้องค้างแรม 2 คืน 3 วันติดต่อกันที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ จากเหตุ น้ำท่วมรางรถไฟ

  
     ผู้โดยสารทั้งชาวไทยและต่างชาติต้องค้างแรม 2 คืน 3 วันติดต่อกันที่สถานีรถไฟเชียงใหม่ จากเหตุฝนตกหนักติดต่อกัน น้ำท่วมรางรถไฟสูง 3 เมตรที่สถานีบ้านปิน จังหวัดแพร่
จากเหตุการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ส่งผลให้เกิดอุทกภัยหลายแห่งในพื้นที่ภาคเหนือ เหตุน้ำท่วมยังส่งผลกระทบไปถึงรถไฟสายเหนือด้วย ที่ไม่สามารถให้บริการได้ 3 วันติดต่อกันแล้ว เนื่องจากน้ำท่วมรางรถไฟสถานีบ้านปิน จังหวัดแพร่ สูงกว่า 3 เมตร ส่งผลให้รถไฟสายเชียงใหม่-กรุงเทพมหานครและสายเหนือวันละ 6 ขบวนต้องหยุดเดินรถ และคืนเงินให้ค่าโดยสารทั้งหมด ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศต้องพักค้างที่สถานีรถไฟเพื่อรอรถไฟ โดยเฉพาะผู้ที่รอขบวนรถไฟฟรี ผู้มีรายได้น้อย ต้องรอและค้างแรมที่สถานีรถไฟถึงสองคืนสามวันติดต่อกัน ขณะที่ผู้ที่มีเงินก็เลือกเดินทางด้วยวิธีอื่นแทน นางทองใบ ทับปัน และนายสุพจน์ ยิ้มเพชร ผู้โดยสารที่รอรถไฟฟรี มานั่งรอโดยสารรถไฟฟรีวันนี้เป็นวันที่ 3 แล้ว ต้องนอนค้างแรมที่สถานีรถไฟสองคืนติดกัน เนื่องจากไม่มีเงินค่าโดยสารรถโดยสารประจำทาง ต่างนั่งรอความหวังให้น้ำลด เพื่อรถไฟจะได้เดินรถตามปกติ
ในจำนวนนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนหนึ่งที่มารอรถไฟ ต่างแสดงอาการหงุดหงิด แต่ก็ยังยืนยันว่าจะเดินทางทางรถไฟเนื่องจากวางแผนไว้แล้ว โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีรถไฟฟรีเดินรถไปถึงสถานีบ้านปินจังหวัดแพร่ ผู้โดยสารต้องต่อรถไปสถานีเด่นชัยเพื่อต่อไปยังกรุงเทพมหานคร แต่ผู้โดยสารจำนวนมากก็ไม่มีเงินจ่ายค่ารถทอดดังกล่าว
 
3 สิงหาคม 2554 , 13:18 น. , อ่าน 1137  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่