สมเด็จพระราชินีพระราชทานชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวเชียงใหม่

  
     สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทยพระราชทานชุดธารน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยชาวเชียงใหม่
สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงมีความห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอันเกิดจากพายุโซนร้อน นกเตน จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้แทนพระองค์ นำชุดธารน้ำใจสภากาชาดไทยพระราชทานจำนวน 1,040 ชุด และน้ำดื่มจากมูลนิธิโคคา-โคล่าประเทศไทย จำนวน 1,040 แพค มอบให้ราษฎรที่ประสบความเดือดร้อนในพื้นที่อำเภอสันกำแพงและอำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ศาลา SML หมู่ 6 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพงจำนวน 514 ชุด ที่ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7 ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จำนวน 120 ชุด เทศบาลป่าไผ่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอดอยสะเก็ด 125 ชุดและหอประชุมอำเภอสันทราย 275 ชุด ทั้งนี้ก่อนหน้านี้ได้จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่เร็วสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ ไปสำรวจความเสียหายพร้อมประเมินสถานการณ์ในการให้ความช่วยเหลือตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมที่ผ่านมา ขณะนี้สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย กำลังจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องใช้จำเป็นต่าง ๆ เพื่อบรรจุในชุดธารน้ำใจ สำหรับแจกจ่ายบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน หากสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมยังไม่เข้าสู่ภาวะปกติ และจะให้การสนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ต่อเนื่อง
ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง เหนือท้องฟ้ายังมีกลุ่มเมฆ อย่างไรก็ตามน้ำในแม่น้ำปิงที่จุด P1 สะพานวรัฐ น้ำได้ลดระดับลงเหลือ 3 เมตร ต่ำกว่าจุดวิกฤติแล้ว แต่พบว่าอำเภอรอบนอกยังคงประสบอุทกภัยเป็นบริเวณกว้าง มีรายงานล่าสุดว่าน้ำได้ท่วมผิวจราจรบริเวณแยกเหมืองง่า บนทางทางหลวงแผ่นดินสายเชียงใหม่ – ลำพูนด้วย
 
3 สิงหาคม 2554 , 13:19 น. , อ่าน 1136  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่