สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว ท่ามกลางพิธีรับเสด็จแบบโบราณล้านนา

  
     สมเด็จพระราชาธิบดีเลทซีที่ 3 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักร เลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาเซเนท โมฮาโต ชิโช สมเด็จพระราชินี แห่งเลโลโซ เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่แล้ว โดยมีนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะข้าราชการและจัดขบวนฟ้อนต้อนรับอย่างสวยงาม พร้อมถวายพวงมาลัยข้อพระกร หลังจากนั้นสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังโรงแรมที่ประทับ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เพื่อพักผ่อนพระราชอิริยาบท โดยในช่วงค่ำ นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จะถวายเลี้ยงพระกระยาหารค่ำที่ห้องอาหารภายในโรงแรมที่ประทับ ซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเชียงใหม่ในครั้งนี้เป็นการเสด็จส่วนพระองค์ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งเลโซโทและสมเด็จพระราชินีมีพระประสงค์เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด หมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลัก บ้านถวาย อำเภอหางดง และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อาณาจักรเลโซโทตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาใต้ ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย เป็นหนึ่งในสามของประเทศในทวีปแอฟริกาที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีพื้นที่กว่า 3 หมื่นตารางกิโลเมตร มีประชากรกว่า 1 ล้าน 8 แสนคน เมืองหลวงคือกรุงเซมารู มีทรัพยากรธรรมชาติสำคัญ คือน้ำจืด เพชร และแร่ธาตุ อุตสาหกรรมที่สำคัญ ผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม สิ่งทอ สินค้าหัตถกรรม อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อุตสาหกรรมก่อสร้าง สินค้าออกที่สำคัญ เสื้อผ้า รองเท้า ขนแกะ ขนแพะ ไทยพร้อมให้ความร่วมมือและความช่วยเหลือในด้านวิชาการที่ไทยมีประสบการณ์แก่เลโซโทมาโดยตลอด รวมทั้งด้านการป้องกันและบำบัดเชื้อ HIV/AIDS นอกจากนี้ ในปี 2538 รัฐบาลไทยได้ให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาภาวะขาดแคลนพืชพันธุ์ธัญญาหารอันเนื่องมาจากความแห้งแล้งแก่รัฐบาลเลโซโทเป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และต่อมาในปี 2539 ไทยได้ให้ความช่วยเหลืออีก10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเลโซโทประสบภัยจากหิมะ
 
, อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง