งานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.ครั้งที่ 2 ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3-7 ส.ค.54

  
    องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.ครั้งที่ 2 ที่หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง 3-7 ส.ค.54 มีสินค้าเกษตรที่ได้รับการคัดสรรจากทั่วประเทศมาจำหน่ายในราคาถูก
นายกมลวิศว์ แก้วแฝก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. ครั้งที่ 2 ณ ลานจอดรถ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งและกระบวนการตลาดที่สามารถเชื่อมโยงสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่สู่ผู้บริโภคทั้งในและนอกพื้นที่ เป็นช่องทางส่งเสริมแนะนำเกษตรกรและสถาบันเกษตร ผู้ผลิตทางการเกษตรให้ตรงความต้องการของผู้บริโภคและลดความเสี่ยงในปัญหาการตลาด และเพื่อพัฒนาเสริมสร้างนวัตกรรมสำหรับรูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสู่ความเป็นสากล
รักษาการผู้อำนวยการ อตก.กล่าวว่า สินค้าที่นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานนี้ ได้ผ่านการคัดสรรมาจากทั่วประเทศ โดยไม่ได้เน้นมูลค่าการจำหน่ายแต่เน้นเรื่องการเรียนรู้และเพิ่มช่องทางแก่เกษตรกร ซึ่งต่อไปประชาชนหรือผู้บริโภคจะสามารถสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ได้ นับเป็นมิติใหม่ของการจำหน่ายสินค้าเกษตร
สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการในพระราชดำริ นิทรรศการทางการเกษตรจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปทางการเกษตรจากกลุ่มสถาบันเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาถูก (สินค้าธงฟ้า) กิจกรรมส่งเสริมการบริโภคผลไม้ตามฤดูกาล กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม และกิจกรรมลดราคาสินค้านาทีทองทุก 1 ชั่วโมง โดยงานมีกำหนดจัดระหว่าง 3-7 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00-22.00 น. ณ ลานจอดรถ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
4 สิงหาคม 2554 , 16:53 น. , อ่าน 1134  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่