องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ระดมทรัพยากรเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในระยะที่ผ่านมา พร้อมเตรียมวางแผนหาแนวทาป้องกันปัญหาในระยะยาว
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากอิทธิพลของพายุ นกเตน ที่ได้สร้างความเสียหายจากน้ำท่วมหลายพื้นที่ โดยที่จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนประสบปัญหาเกือบทุกอำเภอ เบื้องต้นประมาณการว่ามีผู้ประสบภัยประมาณ 4,000 ครอบครัว ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งกำลังเข้าให้ความช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกที่เกิดภัย เช่น ส่งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว กว่า 40 เครื่องเข้าช่วยเร่งระบายน้ำ ส่งรถขุดดิน รถตักดิน รถแทรกเตอร์ และรถเกรด เข้าสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอ นอกจากนั้น ยังได้ส่งเรือท้องแบนนำถุงยังชีพ อาหารและน้ำเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ไม่สามารถออกมาซื้ออาหารวันละ 500-600 ครัวเรือน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนี้นับว่าใหญ่และเป็นบริเวณกว้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะต้องนำข้อมูลที่ได้ไปเข้าสู่ที่ประชุมสภา เพื่อให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือประชาชน ทั้งเฉพาะหน้าเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับความเดือดร้อน รวมทั้งความช่วยเหลือและการป้องกันปัญหาในระยะยาว
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ระยะนี้ยังอยู่ในฤดูฝนซึ่งอาจจะเกิดฝนตกหนัก ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมหรือดินโคลนถล่มได้ ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายโดยติดตามรับฟังคำเตือนจากหน่วยงานของทางราชการ ส่วนประชาชนในพื้นที่ใดได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ ต้องการความช่วยเหลือ สามารถประสานงานร้องขอจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือติดต่อโดยตรงที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5389-1500
 
5 สิงหาคม 2554 , 12:26 น. , อ่าน 1130  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่