ปีนี้นักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว

  
     นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือระบุ อานิสงค์ของความไม่วุ่นวายทางการเมือง ปีนี้นักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว ฝากรัฐบาลใหม่เร่งประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยว
นายภูนัช ธนาเหล่าพาณิชย์ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีแรกในรอบหลายปีที่ช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่เชียงใหม่จำนวนมาก โดยพบว่ามีมากกว่าปีทีผ่านมาถึงร้อยละ 20 เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยร้อยละ 10 และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยเฉพาะยุโรปและเอเชียอีกร้อยละ 10 ทั้งนี้น่าจะมาจากอานิสงค์ของการเลือกตั้งและความไม่วุ่นวายทางการเมือง ส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความมั่นใจที่จะเลือกเดินทางมาพักผ่อนที่เชียงใหม่มากขึ้นในระยะนี้
นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือกล่าวแสดงความมั่นใจภาพรวมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ กรณีที่มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นคนเชียงใหม่ ซึ่งเชียงใหม่น่าจะได้โอกาสนำร่องด้านการท่องเที่ยวหลายเรื่อง ขณะเดียวกันก็ตั้งความหวังให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเชียงใหม่และภาพรวมของประเทศให้มากกว่านี้
 
8 สิงหาคม 2554 , 14:38 น. , อ่าน 1126  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่