จังหวัดเชียงใหม่เตรียมออกประกาศควบคุมการใช้สารเคมีอันตรายต้องห้ามที่ใช้ในการฆ่าแมลงในสถานประกอบการโรงแรม

  
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่เตรียมรวบรวมรายชื่อสารเคมีอันตรายต้องห้ามที่ใช้ในการฆ่าแมลงเพื่อออกประกาศควบคุมการใช้ในสถานประกอบการโรงแรม
ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จากกรณีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสียชีวิตในโรงแรมแห่งหนึ่งกลางเมืองเชียงใหม่ เรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่อย่างมาก โดยผลการตรวจพิสูจน์จะแล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า ซึ่งการเสียชีวิตของนักท่องเที่ยวดังกล่าวได้ถูกสื่อต่างชาตินำเสนอข่าวเกี่ยวโยงกับการใช้สารเคมีอันตรายกำจัดแมลงในโรงแรม แต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่และเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้หารือเพื่อเตรียมรวบรวมรายชื่อสารเคมีอันตรายต้องห้าม เพื่อเตรียมออกเป็นประกาศของจังหวัดเชียงใหม่ควบคุมสารเคมีอันตราย โดยโรงแรมจะต้องเก็บตัวอย่างสารเคมีให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและส่งตัวอย่างตรวจสอบปีละครั้ง ในระยะต่อไปจะนำเสนอกระทรวงสาธารณสุขเพื่อออกประกาศบังคับใช้ระดับกระทรวงด้วย
รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า ต้องยอมรับในประเทศไทยมีการใช้สารเคมีจำนวนมาก โดยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ สารเคมีบางตัวถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน บางตัวใช้สำหรับกำจัดแมลงทางการเกษตร แต่ประชาชนก็นำมาใช้ในบ้าน สารบางตัวเช่นอลูมิเนียมฟอสไฟ ซึ่งใช้ในการกำจัดมอด มด ในเมล็ดพืช แต่บางคนก็นำมาใช้ในบ้านหรือโรงแรมเล็กๆ เพื่อฆ่าแมลง ซึ่งสารดังกล่าวหากระเหยในอากาศและสูดดมเข้าไปมาก ๆ อาจส่งผลให้เสียชีวิตได้ โดยบริษัทกำจัดแมลงในเชียงใหม่ปัจจุบันมีกว่าสิบแห่ง
 
8 สิงหาคม 2554 , 14:39 น. , อ่าน 1131  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่