สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

  
     สมเด็จพระราชาธิบดีที่ 3 สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักร เลโซโทและสมเด็จพระราชินีมาเซเนท โมฮาโต ชิโช สมเด็จพระราชินี แห่งเลโซโท เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาเพื่อการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะถวายการต้อนรับ และนำชมงาน 60 ปี ครองราชย์ ประเทศชาติพัฒนา ศูนย์ศึกษาเทิดไท้ ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 7-17 มิ.ย.นี้ โดยสมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท ทรงปลูกต้นสารพีไว้ด้านหน้าอาคารนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในการเสด็จพระราชดำเนินที่ห้วยฮ่องไคร้ครั้งนี้ สมเด็จพระราชาธิบดี และสมเด็จพระราชินีแห่งเลโซโท ทรงให้ความสนพระทัยในทุกจุดและแวะชมเป็นเวลานาน เพราะราชอาณาจักรเลโซโท มีสภาพภูมิประเทศกใล้เคียงกับห้วยฮ่องไคร้ ในโอกาสนี้ นายสมควร คันมณี เลขาธิการมูลนิธิคณะกรรมการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึก นายกรัฐมนตรีมีกำหนดถวายเลี้ยงพระกระยาหารกลางวันด้วย
 
, อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง