นายกรัฐมนตรี ระบุรัฐบาลจะเร่งทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่ และร่วมประสานขอความร่วมมือจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศมาเลเซีย เพื่อแก้ปัญหาภาคใต้

  
     พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเหตุการณ์ลอบวางระเบิดหลายจุดในพื้นที่ภาคใต้ว่า เบื้องต้นจะต้องเร่งทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้พบว่าปัจจุบันมีการวางระเบิดทำร้ายหน่วยงานราชการและข้าราชการเพิ่มขึ้น เป็นเพราะกลุ่มก่อการร้ายต้องการตอบโต้มาตรการที่เข้มงวดของภาครัฐ ขณะเดียวกันได้ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะมาเลเซีย เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาภาคใต้หลักของความปรองดอง นายกรัฐมนตรี ยังกล่าวด้วยว่า จะน้อมนำกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้ง 4 ข้อ เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันอังคารหน้า และจะนำเข้าที่ประชุมพรรคไทยรักไทยเพื่อน้อมนำเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป
 
, อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง