จังหวัดเชียงใหม่จัดการเดินเทิดพระเกียรติขึ้นพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์

  
    จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการเดินเทิดพระเกียรติ จากเชิงดอยสุเทพถึงพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร วันที่ 30 มิถุนายนนี้
นายพิชัย กรรณกุลสุนทร คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดการเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี จากเชิงดอยสุเทพขึ้นไปยังพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ซึ่งตั้งอยู่บนดอยสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รวมระยะทาง 17 กิโลเมตร ทั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยคาดว่าจะมีหน่วยงานราชการ เอกชนและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานครั้งนี้จำนวนมาก
สำหรับการเดินเทิดพระเกียรติครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2549 โดยมิริ้วขบวนอัญเชิญตราสัญลักษณ์และพระบรมสาทิสลักษณ์นำหน้า ออกจากจุดเริ่มต้นเชิงดอยสุเทพในเวลา 05.00 น.ผ่านจุดกำหนด 11 จุด ถึงบริเวณหน้าพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ในเวลา 15.00 น. ทั้งนี้ผู้ร่วมเดินคนใดเดินตลอดเส้นทางไม่ไหวเนื่องจากเป็นการเดินขึ้นเขาระยะยาว ก็สามารถหยุดตามจุดต่าง ๆ ได้ทันที
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม