เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกใหม่รักษ์ยิ่ง ลูกม้าลายพันธุ์เบอร์เชลล์

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต้อนรับสมาชิกใหม่ “รักษ์ยิ่ง” ลูกม้าลายพันธุ์เบอร์เชลล์ ส่งผลให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีม้าลาย 21 ตัวแล้ว
ดร.ศราวุฒิ ศรีศกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนำสื่อมวลชนเยี่ยมชม น้องรักษ์ยิ่ง ลูกม้าลายพันธุ์เบอร์เชลล์ เพศเมีย สมาชิกใหม่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมที่ผ่านมา ในส่วนแสดง South Zone ส่งผลให้ขณะนี้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีม้าลายจำนวน 21 ตัว เป็นเพศผู้ 12 ตัวและเพศเมีย 9 ตัว
ม้าลายเบอร์เชลล์ เป็นชนิดย่อย ของม้าลายธรรมดามีขนาดใหญ่ มีสีครีม ไม่มีลายที่ขา มีขนแผงคอยาว กระจายตัวอยู่ทั่วไป จากตอนใต้ของประเทศเอธิโอเปีย ตลอดจนฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกา ไกลจนถึงตอนใต้ของประเทศแองโกลา และทางตะวันออกของประเทศแอฟริกาใต้ เคยพบใน บอสวาน่า สวาซิแลนด์ ปัจจุบันเหลืออยู่เฉพาะทางตอนเหนือ และตอนใต้ ม้าลายเบอร์เชลล์ ถูกคุกคามโดยมนุษย์โดยการล่าเอาเนื้อและหนัง และการบุกรุกถิ่นอาศัย ซึ่งปัจจุบันพบหลงเหลือในธรรมชาติน้อยมาก
 
18 สิงหาคม 2554 , 13:52 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่