สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเสวนาการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

  
    ขณะนี้ประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาถึง 2 ล้าน 5 แสนคน โดยร้อยละ 70 ไม่ได้ขึ้นทะเบียน ขณะที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานชี้ว่า นายจ้างมีส่วนสำคัญในการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของแรงงานผิดกฎหมาย
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดเสวนาการจัดระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง โดยมีผู้ประกอบการ นายจ้าง ลูกจ้างแรงงานต่างด้าว และสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คนร่วมเสวนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดระบบแรงงานต่างด้าว และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย สามารถเป็นเครือข่ายรณรงค์ขยายผลให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างกว้างขวาง ลดการจ้างแรงงานผิดกฎหมายเพื่อลดผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีวิทยากรให้ความรู้ทั้งด้านนโยบาย การป้องกันปราบปรามและจับกุมดำเนินคดี รวมทั้งการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว
นายวสันต์ สาทร ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางานกล่าวว่า ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวในเมืองไทยมีประมาณ 2 ล้าน 5 แสนคน โดยร้อยละ 70 เป็นแรงงานผิดกฎหมาย ซึ่งขณะนี้ทางราชการกำลังดำเนินการจัดระบบเพื่อง่ายต่อการควบคุม ซึ่งหากนายจ้างรับเฉพาะแรงงานในระบบเข้าทำงาน แรงงานผิดกฎหมายเหล่านี้ก็จะเข้าสู่ระบบการจดทะเบียนทั้งหมด
ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวกล่าวด้วยว่า ปัจจุบันผู้ประกอบการแสดงความต้องการแรงงานต่างด้าว 1 ล้าน 8 แสนคน ซึ่งการจดทะเบียนที่กำลังดำเนินการอยู่นี้ จะสามารถจัดระบบเพื่อสนองความต้องการของนายจ้างได้ และหลังจากนี้จะมีการปราบปรามทั้งนายจ้างและแรงงานเถื่อนอย่างเข้มงวดต่อไป
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม