ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการความช่วยเหลือเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ที่เชียงใหม่

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และไจก้า ประเทศญี่ปุ่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่ผู้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมศึกษาดูงานภาคสนามที่จังหวัดพะเยา
Mr.Kazuhiro Yoneda หัวหน้าสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) ประจำประเทศไทย และนางสาวอังสนา สีหพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือแก่บุคคลที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ในกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม ซึ่งศูนย์ภูมิภาคด้านสังคมศาสตร์และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ แห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) และ สำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ (TICA) จัดขึ้น ณ โรงแรมแคนทารี่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวอังสนา สีหพิทักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า แต่ละปีมีผู้ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์ประมาณ 800,000 คน โดย 1 ใน 3 มาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะไทยและลาวซึ่งเป็นพื้นที่รุนแรงและมีครบทุกขั้นตอนของกระบวนการ ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็หาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เนื่องจากมีส่วนเชื่อมโยงอย่างกว้างขวางกับอาชญากรข้ามชาติ แต่ปัญหานี้ก็เกิดขึ้นมายาวนานกว่า 50 ปีและยังไม่มีทีท่าจะเบาบางลง
สำหรับสาระสำคัญของการประชุมประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง วิธีการและแนวโน้มของการค้ามนุษย์ในสังคมยุคใหม่ การศึกษาดูงานพร้อมฟังบรรยายสรุปสถานการณ์การค้ามนุษย์ และศึกษางานภาคสนามที่อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา การสัมมนาหัวข้อ สถานการณ์การค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การร่วมกันพิจารณาแนวทางการแสวงหาความร่วมมือในการป้องกันการค้ามนุษย์โดยชุมชน การช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อการค้ามนุษย์ การดูแลป้องกันปัญหาในพื้นที่เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อ และการสรุปผลกรณีศึกษา โดยการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนจากทั้ง 4 ประเทศและประเทศไทย เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน
 
18 สิงหาคม 2554 , 23:22 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่